Müügitingimused

1. Müügitingimuste kehtivus
1) Müügitingimused kehtivad eestietno.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Etno.ee OÜ (edaspidi Veebipood eestietno.ee) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad eestietno.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus, tarbijakaitseseadus ja teised õigusaktid.
3) Veebipood eestietno.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel eestietno.ee.

2. Hinnainfo
1) Ostude hinnale lisandub transpordi hind vastavalt Tarbija valitud tarneviisile.
2) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (7 päeva pärast tellimuse vormistamist).
3) Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja Veebipood eestietno.ee vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.
​4
) Veebipood eestietno.ee jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel eestietno.ee.

3. Müügilepingu jõustumine

1) Kauba müügilepinguga kohustub veebipood eestietno.ee andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või veebipood eestietno.ee poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipood eestietno.ee’le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.
2) Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Veebipoe pangakontole.

4. Tagastamisõigus
1) Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Taganemisõiguse kasutamiseks ja kauba tagastamiseks tuleb Tarbijal saata avaldus hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest e-posti aadressile info@eestietno.ee.
2) Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
3) Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.
4) Klient ei pea kaupa tagastama logistikafirma vahendusel, kui veebipood eestietno.ee on nõustunud kaubale ise järele tulema.
5) Veebipood eestietno.ee tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Tarbija kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui tarbija on valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood Tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

5. Vääramatu jõud
1) Veebipood eestietno.ee ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood eestietno.ee ei saanud mõjutada või ette näha.

6. Pretensioonide esitamise kord
1) Tarbijal on õigus müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel pöörduda veebipood eestietno.ee poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
2) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@eestietno.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
3) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
4) Kaubal puuduste ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.
5) Puudustega kauba parandamise või asendamise lepivad veebipood eestietno.ee ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab veebipood eestietno.ee.
6) Veebipood eestietno.ee ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
7) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
8) Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt eestietno.ee ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel eestietno.ee ei ole võimalik kaupa parandada või asendada.

×
×
×
×
×
×
×